Verseg új településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök véleményezési dokumentációjának közzététele, véleményeztetése

2021.04.19 13:27
1. Megalapozó vizsgálatok (szöveges munkarész).. 2. Telepulésszerkezeti vizsgálat 3. Területhasznalati vizsgálat. 4. Településstruktúra vizsgálat. 5. Beépítési és intézményvizsgálat. 6. Közművizsgálat - átnézeti térkép. 7. Vízellátási vizsgálat. 8. Csatornázási vizsgálat. 9. Villamosenergia...

Jóváhagyandó munkarészek

2021.04.19 15:06
1. HÉSZ tervezet. 2. SZT-1 (belterület). 3. SZT-2 (külterület).  
2021.04.19 15:02
1.Határozat-tervezet és mellékletei. 2. Településszerkezeti terv.  
2021.04.19 13:52
Településfejl. koncepció.      

Alátámasztó munkarészek

2021.04.19 15:51
1. Alátámasztó javaslatok. 2. Környezeti értékelés. 3. Örökségvédelmi hatástanulmány.  

Terviratok

2021.04.19 16:11
1. Terviratok (véleményezési). 2. Válaszok a beérkezett véleményekre. 3. 82.sz.Polgármesteri döntés (véleményezési szakasz lezárásáról). 4. Állami Főépítész kiegészítés-kérő tájékoztatása. 5. Pótlólagos vélemények 2020.08-10. hó. Felzet.pdf (228074)Meghatalmazás. MEGHATALMAZÁS_2020 évre.  

Elérhetőség

Verseg Község Templom tér 12.
Verseg
2174

Titkárság: +3628438769 FAX: +3628569630

Pénzügy tel.: +3628438871
versegpolghiv@gmail.com